Generalforsamling 2021

Velkommen til generalforsamling, torsdag 10. juni 2021 kl. 18.00 i Grendehuset,
Korsgata 16.

Hvem kan delta på generalforsamlingen?

  • Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale og stemmerett.
  • Det er kun én stemme pr. andel.

Registreringsblankett leveres i utfylt stand på møtet.

Les beretning og regnskap her. 

Les protokollen fra generalforsamlingen her