Kontakt oss

Alle henvendelser tl styret skal fortrinnsvis sendes på e-post til:  korsgt@styrerommet.no 

I hastesaker kan styreleder Per Østvold kontaktes på telefon 916 94 130.

Borettslagets postadresse:
556 Korsgata borettslag
c/o OBOS
Postboks 6666 – St.Olavs plass
0129 Oslo

Styret 2021-2022

Leder Per Østvold – Korsgata 12 A – mobil 916 94 130

Styremedlem Vibeke Sanne – Korsgata 12 C

Styremedlem Karl Tore Østvold – Korsgata 12 B

Styremedlem Birgitte Fleksem – Korsgata 12 B

Styremedlem Inge Fjeld – Korsgata 12 A

Varamedlem Nicolai Hytten – Korsgata 12 B

Varamedlem Bård Hustveit – Korsgata 12 C

Delegert til generalforsamlingen i OBOS i 2022

Delegert: Per Østvold – Korsgata 12 A

Varadelegert: Birgitte Fleksem – Korsgata 12 B

Valgkomiteen

Lars Allden – Korsgata 12 C

Jon Nicolaisen – Korsgata 12 B