Vaktmester

Vaktmester

Styret har inngått avtale med Oslo Bygårdsdrift om vaktmestertjenester. Vaktmester Alexander kommer hver torsdag.

Han skal sørge for at alt teknisk i borettslaget fungerer som det skal, sjekke dører og låser, alle oppganger, lyspunkter, fjerne tagging, strø sand og måke snø.

Alexander kan også kontaktes av den enkelte beboer som trenger hjelp til noe i egen leilighet. Dette må den enkelte beboer selv betale for.

Alexanders kan kontaktes på tlf  919 21 363 eller e-post alex@obdas.no

Lyspærer og rydding

Styret har også ansatt en tilleggsvaktmester: Victor Hedemann, 18 år, som bor i 12 B, har ansvar for å plukke søppel, skifte lyspærer, rydde søppel i gårdsrommet og rundt borettslaget, følge med i søppelrommet.

Grøntområdene

Styret har gjort en avtale med Grønt Miljø, som har ansvaret for alt grønt i gårdsrommet.