Grendehuset

Grendehuset Korsgata 16
Huset er felles for borettslagene Korsgata brl, Stolmakergata brl og Borettslaget Korsgata 22. Huset ligger mellom to av blokkene i Korsgata borettslag

Huset leies ut til beboere i eierborettslagene og andre. Beboere leier til reduserte priser.

Huset leies ikke ut til arrangementer som kan medføre støy.

For mer informasjon, se: Grendehuset Korsgata 16