Praktisk informasjon

Styret

Styret kan kontaktes på e-post: korsgt@styrerommet.no.  Se også vibbo.no/korsgata for informasjon.

Styreleder Per Østvold kan kontaktes på tlf. 916 94 130.

Trappevask

Borettslaget har avtale med Oslo Bygårdsdrift om renhold av fellesarealene.

Garasjeplasser

Garasjeplasser kan omsettes iht. bestemmelser i vedtektene. Kontakt styret for
bestilling av elbillader.

Nøkler/skilt

Nøkler og nøkkelbrikker kan bestilles ved å sende epost til korsgt@styrerommet.no.
Samme epostadr brukes for å endre navn på ringeklokke.

Postkasseskilt bestilles på egenhånd for egen regning, f eks. hos Lojal Renseri
i Markveien
.

Vaskeriet i 12 C

Se oppslag i vaskeriet for informasjon om åpningstider og tidspunkter for salg av polletter.

Gårdsrommet

Korsgata borettslag har felles gårdsrom med Stolmakergata 15 og Borettslaget Korsgata 22, og beboerne i de to nabohusene har i likhet med beboerne i vårt borettslag full adgang til hele gårdsrommet. De kan også parkere sykler i de låste sykkelburene.

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer
87835667. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også
veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Brannsikringsutstyr

Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er
borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

Utleie av egen bolig (bruksoverlating)

Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke
og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved
henvendelse til OBOS.

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no.

Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 22865500.

Avtale om leveranse av elektrisk kraft

OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med Entelios (tidligere LOS) på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Korsgata Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg.

Energimerking

Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

Ventilasjonsanlegget

Borettslaget har et ventilasjonsanlegg som suger luft ut fra leilighetene. Motorene til avtrekksviftene står i egne rom på loftet i oppgang 12 B og i øverste etasje i nr. 18. Ventilasjonsanlegget er basert på undertrykksventilasjon gjennom bad og kjøkken i alle leiligheter. Luften som suges ut fra leilighetene, blåses ut gjennom ventilasjonskanalene og opp til en jernhette på taket.

For at ventilasjonsanlegget skal fungere optimalt i den enkelte leilighet, må det komme luft utenfra og inn i leiligheten (f.eks. gjennom åpne spalteventiler over vinduene eller ved at et vindu står åpent).

Noen har malt eller satt tape over spalteventilene som står over vinduene, eller spalteventilene har ikke blitt skrudd ut og rengjort på mange år. Dette vil svekke ventilasjonen i leiligheten. Også ventilene på bad og kjøkken bør rengjøres en gang i året for å få godt avtrykk. Bruk gjerne støvsugeren, men kast posen etterpå. Gamle ventiler kan med fordel skiftes ut. Dette kan man be vaktmester om hjelp til, men den enkelte beboer betaler vaktmester.

MERK: Det er ikke tillatt å koble elektrisk vifte eller kjøkkenventilator til ventilasjonskanalene på kjøkken og bad, da de ikke er beregnet for dette. For det første medfører det brannfare. For det andre vil det føre til dårligere ventilasjon hos naboene fordi undertrykket forstyrres. Under den årlige HMS-runden i borettslaget, vil styret besøke alle leiligheter og blant annet spørre om elektrisk vifte er montoert til ventilasjonsanlegget.

Ventilasjonsanlegget er i drift hele døgnet, men avsuget er tidsinnstilt og ekstra sterkt på morgenen mellom 07 og 09, og på ettermiddagen når de fleste lager middag. Muligens bør vi se på klokkeslettene.

Styret vil bestille en ny service på anlegget høsten 2021. Anlegget er gammelt og nærmer seg utskifting. Men på grunn av kostnadene, håper vi å kunne bruke det i noen år framover.