Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Korsgata borettslag ble avholdt torsdag 10. juni 2021 kl. 18.00 i Grendehuset, Korsgata 16.

Til stede var 13 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 15 stemmeberettigede.

Som ny leder ble valgt Per Østvold, Korsgata 12 A
tlf. 916 94 130
e-post: ostvold.per@gmail.com

Les beretning og regnskap her.

Les protokollen fra generalforsamlingen her