Vaktmestertjenester

Vaktmester

Styret har inngått avtale med Oslo Bygårdsdrift om vaktmestertjenester. Vaktmester Alexander kommer hver torsdag.

Han skal sørge for at alt teknisk i borettslaget fungerer som det skal, sjekke dører og låser, alle oppganger, lyspunkter, fjerne tagging, strø sand og måke snø.

Alexander kan også kontaktes av den enkelte beboer som trenger hjelp til noe i egen leilighet. Dette må den enkelte beboer selv betale for.

Alexander kan kontaktes på tlf. 919 21 363 eller e-post alex@obdas.no

Lyspærer og rydding

Styret har også ansatt to ungdommer i borettslaget:

Victor Hedemann, 17 år, som bor i 12 B, skal utføre diverse vedlikeholdsarbeid etter avtale med styreleder..

Dorthe Amalie Sanne, 20 år, som bor i 12 C, har ansvar fo rå tømme de små søppelkassene, skifte lyspærer, rydde søppel i gårddsrommet og rundt borettslaget, følge med i søppelrommet.  Dorthe kan kontaktes på tfl. 481 75 676 eller e-post: dortheasanne@gmail.com

Grøntområdene

Styret har gjort en avtale med Grønt Miljø, som har ansvaret for alt grønt i gårdsrommet.