Om borettslaget

Korsgata borettslag har adresse Korsgata 12 a, b, c og 18, og er et  borettslag på Grünerløkka i Oslo som består av 54 leiligheter.

Leilighetene i borettslaget er fra 2 til 5 roms leiligeter. Korsgata borettslag og borettslagene i Stolmakergata og Leirfallsgata ble alle bygd på 1980-tallet. Korsgata borettslag ble prosjektert, planlagt og etablert av OBOS og var ferdigstilt i 1985/86. Bygningen ble finansiert med lån fra Husbanken og innskudd fra beboerne.

Leieboerinnskuddene ble i 1985/86 fastsatt ut fra størrelsen på leilighetene etter en fordelingsnøkkel. Innskuddene varierte fra kr. 363 900 for en 5-roms med garasjeplass til kr. 129 900 for en 2-roms uten garasjeplass. Fellesgjelden per leilighet varierte i 1986 fra kr. 367 000 til kr. 263 000. Kostprisen for hver leilighet ble da summen av innskudd og andel av fellesgjeld. Lånet i Husbanken ble nedbetalt over 30 år.