Vaktmestertjenester

Vaktmester

Styret har inngått avtale med Oslo Bygårdsdrift om vaktmestertjenester. Vaktmester Alexander kommer hver torsdag.

Han skal sørge for at alt teknisk i borettslaget fungerer som det skal, sjekke dører og låser, alle oppganger, lyspunkter, fjerne tagging, strø sand og måke snø.

Alexander kan også kontaktes av den enkelte beboer som trenger hjelp til noe i egen leilighet. Dette må den enkelte beboer selv betale for.

Alexander kan kontaktes på tlf. 919 21 363 eller e-post alex@obdas.no

Lyspærer og rydding

Styret har også ansatt to ungdommer i borettslaget:

Victor Hedemann, 17 år, som bor i 12 B, skal utføre diverse vedlikeholdsarbeid etter avtale med styreleder..

Dorthe Amalie Sanne, 20 år, som bor i 12 C, har ansvar fo rå tømme de små søppelkassene, skifte lyspærer, rydde søppel i gårddsrommet og rundt borettslaget, følge med i søppelrommet.  Dorthe kan kontaktes på tfl. 481 75 676 eller e-post: dortheasanne@gmail.com

Grøntområdene

Styret har gjort en avtale med Grønt Miljø, som har ansvaret for alt grønt i gårdsrommet.

 

Om borettslaget

Korsgata borettslag har adresse Korsgata 12 a, b, c og 18, og er et  borettslag på Grünerløkka i Oslo som består av 54 leiligheter.

Leilighetene i borettslaget er fra 2 til 5 roms leiligeter. Korsgata borettslag og borettslagene i Stolmakergata og Leirfallsgata ble alle bygd på 1980-tallet. Korsgata borettslag ble prosjektert, planlagt og etablert av OBOS og var ferdigstilt i 1985/86. Bygningen ble finansiert med lån fra Husbanken og innskudd fra beboerne.

Leieboerinnskuddene ble i 1985/86 fastsatt ut fra størrelsen på leilighetene etter en fordelingsnøkkel. Innskuddene varierte fra kr. 363 900 for en 5-roms med garasjeplass til kr. 129 900 for en 2-roms uten garasjeplass. Fellesgjelden per leilighet varierte i 1986 fra kr. 367 000 til kr. 263 000. Kostprisen for hver leilighet ble da summen av innskudd og andel av fellesgjeld. Lånet i Husbanken ble nedbetalt over 30 år.