Grendehuset

Grendehuset Korsgata 16
Huset er felles for borettslagene: Korsgata brl, Torvbakkgata brl, Stolmakergata brl og Korsgata 22 brl. Huset ligger mellom to av blokkene i Korsgata borettslag.

Huset leies ut til beboere i eierborettslagene og andre. For mer informasjon, se: Grendehuset Korsgata 16