Praktisk informasjon

Søppeltømming 

Skjer på mandag, onsdag og fredag. Papirkassene tømmes annenhver mandag i partallsuker. Papp skal rives opp.

Møbler og lignende skal ikke legges i søppelrommet, men skal kastes i container som blir satt ut i helgen før vår- og høstdugnaden. Ta eventuelt kontakt med styret.

Vaktmester 
Er Roger i oppgang 12c. Alle henvendelser til vaktmester skal gå gjennom styret. Styret kan kontaktes på korsgt@styrerommet.net

Polettsalg 
Foregår i vaskeriet den første mandagen i hver måned mellom 19:00 og 19:15

Styrets leder 
Er Per Øyvind Voie i 12b.

Garasje
De fleste av leilighetene har garasje i nabobygget hos http://www.stolmakergata.no/

Nøkler

Nøkler til inngangsdørene må bestilles gjennom styret. Styret kan kontaktes på korsgt@styrerommet.net